Dopisy za lidská práva

Zapojte se s roverským kmenem do Maratonu psaní dopisů na podporu nespravedlivě pronásledovaných a vězněných! Následující program vám může pomoci společně probrat, v čem akce spočívá a jestli vám přijde smysluplná a přínosná.

Cíle
  • Účastníci si uvědomí, že lidská práva mají význam pro každého kdekoliv na světě
  • Účastníci si připomenou základní lidská práva shrnutá ve Všeobecné deklaraci lidských práv
  • Účastníci znají některé bojovníky za dodržování LP a možnosti jejich podpory
  • Účastníci se zapojí do mezinárodní akce na podporu nespravedlivě pronásledovaných, utlačovaných či vězněných
Vhodný věk
Roveři a rangers (15 ‐ 20 let)
Doba trvání
60 minut

Ke stažení

Příloha Velikost
psani_dopisu.pdf 934.43 KB

Tato aktivita vám pomůže rozvíjet tyto kompetence