Přijmeme, či nepřijmeme?

Účastníci a účastnice se vžívají do rolí obyvatel a obyvatelek smyšlené komunity, která zažívá a řeší situaci, zda a za jakých podmínek přijmou skupinu cizinců a cizinek, která je žádá o přijetí. V domovině těchto cizinců a cizinek totiž vyschl zdroj vody a jsou v ohrožení života. Aktivita využívá hru v rolích a další prvky dramatické výchovy.

Cíle
  • Účastníci a účastnice formulují argumenty pro a proti přijetí uprchlické komunity.
  • Účastníci a účastnice hledají a formulují opatření, která by zohlednila obavy a argumenty proti přijetí uprchlické komunity.
  • Účastníci a účastnice pojmenují, jak mohou zkušenost z programu uplatnit v reálném životě.
Vhodný věk
10+
Počet účastníků
15 (pro více účastníků doplňte role v Příloze 1)
Doba trvání
175 minut
Materiál

role v komunitě (Příloha 1), T-graf (Příloha 2), zástupné rekvizity (předem nachystejte např. šátky, čepice, klobouky, brýle), předkreslená hlava starosty/starostky na velkém papíře, prázdné papírové bubliny

Ke stažení

Tato aktivita vám pomůže rozvíjet tyto kompetence