Sabira a Halit

Kdo jsou to uprchlíci a uprchlice a proč jsou nuceni odejít ze země svého původu? Jaké těžkosti na své cestě potkávají, co je čeká v zemi, kde chtějí získat azyl? Účastníci a účastnice se v tomto programu prostřednictvím rolové hry ocitnou v kůži manželského páru ze severní Gruzie, který opouští svoji rodnou zemi a přichází do České republiky. Smyslem aktivity je, aby dokázali lépe porozumět druhému bez ohledu na vzájemnou odlišnost, skrze pojmenování emocí a potřeb.

Cíle
  • Účastníci a účastnice si uvědomí náročnost rozhodnutí o opuštění domova, jakou situací uprchlík či uprchlice po opuštění domova prochází a jaké jsou jeho/její možnosti v nové zemi.
  • Účastníci a účastnice pojmenují, co jim v různých životních situacích pomáhá zvyšovat porozumění druhému člověku. Hledají cesty, jakými mohou toto porozumění uplatňovat pro zlepšování vztahů s druhými lidmi ve společnosti.

(Cíle lze dále variovat na základě toho, jak vystavíme závěrečnou reflexi. Tématem se mohou stát příčiny migrace, porozumění odlišným perspektivám, otázka dodržování základních lidských práv či třeba role ženy ve společnosti.)

Vhodný věk
15+
Počet účastníků
3-10
Doba trvání
150 minut (záleží na délce trasy a délce reflexe)
Materiál

Pro organizátory: mapa s vyznačenými stanovišti a místy setkání s partnerem pro každého, pravidla pro každého (Příloha 1), nastříhané texty s příběhem pro každého (Příloha 2), formuláře na stanoviště (Příloha 3), pomůcky k re exi (provázek, karty, prázdné kartičky).

Pro účastníky: tužka, volné papíry, pevná podložka na psaní, kostým (není nutné).

Ke stažení

Příloha Velikost
Lidé v pohybu - Sabira a Halit.pdf 284.81 KB