Setkání odborů

Praha

Na setkání odboru budeme chtít mluvit o tématu udržitelnosti skautských akcí.