Vybralo se přes 70 000 kč na Ivančenu

V roce 2014 byl schválen vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci chátrající mohyly Ivančena. Koncepce nové Ivančeny se dle vítězů soutěže Petra a Pavla Buryškových zakládá na vytvoření přírodního amfiteátru pomocí kaskád z pietních kamenů původní mohyly. „Jakmile bude kapacita kaskád naplněna, začnou se kameny přikládat na již zpevněné vrstevnice, které tak budou sloužit jako základy pro nízké kamenné zídky,“ dočteme se v anotaci k projektu bratrů Buryškových. Po vyřízení veškerých povolení bylo k započetí prací potřeba vybrat finance na zázemí rekonstrukce, která bude probíhat svépomocí místních skautů. K tomuto účelu byl založen crowdfundingový projekt na portálu Pěnězdroj, díky němuž se na přelomu roku podařilo vybrat 78 384 Kč z požadovaných 70 000 Kč. (Bagu)