Refugee response seminar

Kodaň — Ve dnech 27. až 29. listopadu proběhlo v hlavním městě Dánska skautské víkendové setkání REfugee REsponse Seminar. Řešilo se zde zapojování skautů do dobrovolných aktivit souvisejících s uprchlickou krizí. Například 3. října 2015 řecký ministr Ioannis Mouzalas požádal skauty, aby se ujali vedení uprchlického tábora na olympijském stadionu Galatsi. Za Junák toto setkání navštívili Martin Křivánek – Set a Martin Rexa. Své postřehy ze semináře sdíleli na Křižovatce. (Bagu)