Skautský dobrý skutek

Česká republika

Nezáleží na tom jestli uspořádáte benefiční dýchánek, darujete krev, zajdete do domova důchodců nebo sesbíráte odpadky. Každý dobrý skutek se počítá. 

O co jde?

O to, že oddíly, střediska, kmeny nebo družiny pohlédnou na své okolí, zamyslí se, co by se na něm dalo jakýmkoli způsobem zlepšit, vymyslí a naplánují si k tomu projekt, který pak pod záštitou Skautského dobrého skutku (SDS) zrealizují.