HelpDesk

HelpDesk je celostátní akce určena pro celé vedení středisek, okresů i krajů. Bude zaměřen na dovednosti související s řízením jednotky a jejích dílčích procesů, například na mezilidské vztahy, personalistikou, koncepční myšlení, ale i plánováním, vedení porad, podporu výchovných zpravodajů apod. HelpDesk je určen nejen pro vzdělávání, ale také pro výměnu zkušeností, získání nové inspirace pro práci v radě, "dobití skautských baterek" i odborné poradenství. I zde se budete moci potkat se Skauty na Zemi během několika programů a diskusý nad tématy se globálně rozvojového vzdělávání.