Valný sněm 2017

Velké Meziříčí

Valný sněm se koná zpravidla jednou za tři roky. XV. Valný sněm Junáka – českého skauta proběhne, na základě usnesení Náčelnictva a následného rozhodnutí Výkonné rady, ve dnech 24. – 26. 3. 2017 ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem Valného sněmu je Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí. Na Valném sněmu ve Velkém Meziřící budeme účastníkům představovat nástroje a projekt Skauti na Zemi jako takový.