Obrok 2017

Trutnov

Obrok je celorepublikové setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a rangers, které se zaměřuje na navazování nových přátelství, podporu roverského programu, inspiraci, zážitky, seberozvoj a posílení sounáležitosti se skautským hnutím. Devátý ročník se uskuteční  7.–11. 6. na Bojišti v Trutnově. Nebudou chybět přednášky, workshopy, služba pro místní komunitu, inspirace pro roverské kmeny, ale ani koncerty, noční programy a sporty. Obrok se poprvé konal v květnu roku 2000, poté v roce 2003 a od té doby se koná vždy jednou za dva roky. Akci pořádá Junák – český skaut, z. s. Skauti na Zemi zde budou mít několik aktivit, které povedou k podpoře aktivního občanství.