Příběh mobilu

Když celá skupina účastníků a účastnic shromáždí své mobily na jednu hromadu, kolik dáme dohromady zlata? Lekce zkoumá různé globální souvislosti životního cyklu mobilu. Odněkud se musí kutat drahé kovy v elektronice obsažené, někam se zase poděje elektronický odpad, kterého každoročně přibývá. Lekce vede k uvědomění si dopadu jednoho typu výrobku v průběhu jeho životního cyklu od výroby přes užívání po nakládání s odpadem. Lekci je možné doplnit šestiminutovým videem Elektronický odpad v Ghaně.

Cíle
  • Účasníci a účastnice analyzují životní cyklus mobilního telefonu.
  • Účasníci a účastnice posuzují pozitivní a negativní dopady jednotlivých fází životního cyklu mobilu.
  • Účasníci a účastnice hledají způsob, jak redukovat negativní dopady na spojené s životním cyklem mobilu.
Vhodný věk
13-18
Počet účastníků
6-24
Doba trvání
45 minut
Materiál
  • tabulka pro každého studenta (Příloha 1)
  • 6 fotografií (těžba, používaní mobilů a elektronický odpad) (Příloha 2)
  • 3 texty z fází životního cyklu mobilního telefonu pro každého studenta (Příloha 3)
  • fáze životního cyklu produktu (Příloha 4)