Skautský dobrý skutek

Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy, který nás provází od počátku hnutí. Baden-Powell v jedné ze svých knih píše, že „skaut je aktivní v konání dobra, nikoli pouze pasivně dobrý.“ I proto se mají skautky a skauti snažit každý den vykonat alespoň jeden dobrý skutek a rovery provází heslo „Sloužím“.

Skautský dobrý skutek je příležitostí zkusit udělat společně něco většího. Společně v družině, oddílu nebo kmeni, ale také společně po celé zemi. Ve stejný čas. Během týdnů, kdy akce potrvá, můžeme být prospěšní na mnoha místech při různých aktivitách.

Skautský dobrý skutek je pro každého, od světlušek přes rovery po oldskauty. Družiny či oddíly si samy vymýšlejí a vybírají své aktivity. Podle potřeb, které kolem sebe vidí, podle toho, co pokládají skautky a skauti za podstatné, podle toho, na co se cítí. Hlavními cíli Skautského dobrého skutku je posílit roli dobrého skutku a služby svému okolí jako významné součásti skautské výchovy a spolu s tím šířit dobré jméno skautingu ve společnosti a povědomí, že skautky a skauti jsou součástí komunit, v nichž žijí a aktivně působí. Pokuste se svůj dobrý skutek zaměřit přímo na své blízké okolí, ukažte spoluobčanům, že se jste aktivními obyvateli své obce či města.

A nezapomínejte na to, co konání dobra může přinést každému účastníkovi vaší akce. Dnešní svět je velmi propojený a vše souvisí se vším. Zamyslete se nad tím, zda váš projekt, přestože je úzce spjat s vaší lokalitou, nenese i znaky globálního problému. A pokud takovou spojitost naleznete, nenechte si to pro sebe, informujte o tom všechny účastníky i náhodné kolemjdoucí. Pokud lidé díky vaší informované akci uvidí a porozumí širším souvislostem daného problému, mohou se sami rozhodnout, jak nejlépe do budoucna sami přispějí ke změně, která zanechá náš svět o trochu lepší, než jsme jej našli.

Skauting je celosvětovým hnutím a Baden-Powell věřil, že má v sobě sílu, která může vést ke změnám. Změnám, které se skrz skautské oddíly rozšíří do celého světa.

Ke stažení

Příloha Velikost
SDS_PROTILEHLE_WEB.pdf 3.23 MB