Naše metodiky

Globální cíle udržitelného rozvoje

Čtvrtý skautský zákon zní: „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta“. Jako skauti tedy slibujeme, že budeme vystupovat jako aktivní občané jak ve své komunitě, tak ve světě – o své bratry a přátele se totiž musíme starat. Stejný závazek najdeme v jádru cílů udržitelného rozvoje. 

Skautský dobrý skutek

Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy, který nás provází od počátku hnutí. Baden-Powell v jedné ze svých knih píše, že „skaut je aktivní v konání dobra, nikoli pouze pasivně dobrý.“ I proto se mají skautky a skauti snažit každý den vykonat alespoň jeden dobrý skutek a rovery provází heslo „Sloužím“.

Lidé v pohybu

Metodika si klade za cíl skrze podporu práce s tématy uprchlictví a migrace ilustrovat práci s kontroverzními tématy obecně. Opírá se o skautské hodnoty, je ale vedle vedoucích skautských oddílů určena i všem ostatním pedagogům a pedagožkám formálního a neformálního vzdělávání.