Kritické myšlení a globální témata

rozsah dle domluvy 3-6 hodin

Metody kritického myšlení nabízejí vedoucím oddílů cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa.

V programu účastníci a účastnice zažijí modelovou lekci, na základě které prozkoumáme možnosti využití metod kritického myšlení rozvíjejících dovednosti potřebné k prozkoumávání postojů, vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování.