Události

Velké Meziříčí

Valný sněm 2017

Valný sněm je nejvyšším orgánem naší organizace.
Česká republika

Skautský dobrý skutek

Nezáleží na tom jestli uspořádáte benefiční dýchánek, darujete krev, zajdete do domova důchodců nebo sesbíráte odpadky. Každý dobrý skutek se počítá. A vaše skutky mohou mít i globální přesah tj. jednej lokálně, mysli globálně.
 

HelpDesk

Celostátní akce určena pro celé vedení středisek, okresů i krajů.
Trutnov

Obrok 2017

Celorepublikové setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a rangers, které se zaměřuje na navazování nových přátelství, podporu roverského programu, inspiraci, zážitky, seberozvoj a posílení sounáležitosti se skautským hnutím.
Orlovské lesy, Humpolec

Celostátní kolo Svojsíkova závodu

Připravujeme pro vás aktivitu Koloniál, kde se zaměříme na vnímání propojenosti světa a pojmenování výhod a nevýhod, které s sebou propojenost přináší.

Praha, Skautský institut

Poradní skála

Víkend plný inspirace, zážitků a informací pro všechny vedoucí světlušek, vlčat a benjamínků. Naším příspěvkem budou aktivity, které ukáží, jak pracovat s příběhy ve skautských programech.

Praha

Setkání odborů

Na setkání odboru budeme chtít mluvit o tématu udržitelnosti skautských akcí.

Hájenka, Říčany u Prahy

Ensalada

“Ensalada - studená kuchyně do horkých časů”
Ensalada je víkendové setkání pro rovery a rangers ve věku 17-24 let.
SI Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, ROV Ostrava

Týden GRV

Promítání filmu + diskuse na GRV téma.

Praha

Ústřední lesní škola

Budeme se chtít zaměřit na udržitelnost skautských akcí.

Praha

Miquik

Tak jako loni se postaráme o férovou snídani.