Události

Praha

Miquik

Tak jako loni se postaráme o férovou snídani.

Praha

Ústřední lesní škola

Budeme se chtít zaměřit na udržitelnost skautských akcí.

SI Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, ROV Ostrava

Týden GRV

Promítání filmu + diskuse na GRV téma.

Hájenka, Říčany u Prahy

Ensalada

“Ensalada - studená kuchyně do horkých časů”
Ensalada je víkendové setkání pro rovery a rangers ve věku 17-24 let.
Praha

Setkání odborů

Na setkání odboru budeme chtít mluvit o tématu udržitelnosti skautských akcí.

Praha, Skautský institut

Poradní skála

Víkend plný inspirace, zážitků a informací pro všechny vedoucí světlušek, vlčat a benjamínků. Naším příspěvkem budou aktivity, které ukáží, jak pracovat s příběhy ve skautských programech.

Orlovské lesy, Humpolec

Celostátní kolo Svojsíkova závodu

Připravujeme pro vás aktivitu Koloniál, kde se zaměříme na vnímání propojenosti světa a pojmenování výhod a nevýhod, které s sebou propojenost přináší.

Trutnov

Obrok 2017

Celorepublikové setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a rangers, které se zaměřuje na navazování nových přátelství, podporu roverského programu, inspiraci, zážitky, seberozvoj a posílení sounáležitosti se skautským hnutím.
 

HelpDesk

Celostátní akce určena pro celé vedení středisek, okresů i krajů.
Česká republika

Skautský dobrý skutek

Nezáleží na tom jestli uspořádáte benefiční dýchánek, darujete krev, zajdete do domova důchodců nebo sesbíráte odpadky. Každý dobrý skutek se počítá. A vaše skutky mohou mít i globální přesah tj. jednej lokálně, mysli globálně.
Velké Meziříčí

Valný sněm 2017

Valný sněm je nejvyšším orgánem naší organizace.