Kompetence globálního občanství

Kompetence globálního občanství poskytují východiska vzdělavatelkám a vzdělavatelům, kteří chtějí podporovat mladé lidi v aktivním jednání ve prospěch důstojného a udržitelného života všech lidí na zemi.

Identifikujeme v nich nejdůležitější hodnoty a postoje, oblasti znalostí a dovednosti, o nichž si myslíme, že mladí lidé potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. Vznikly spoluprací v mezinárodním týmu pěti vzdělávacích organizací a šesti národních skautských organizací v rámci projektu Skauti na Zemi. Vzdělavatelkám a vzdělavatelům poskytují jak podklady pro vlastní rozvoj, tak i východiska ke koncepční přípravě programů globálního vzdělávání, a to na úrovni jednorázových lekcí či rozsáhlejších kurzů v rámci dlouhodobého a systematického posilování globálního občanství mladých lidí.