Rozvíjejte svůj oddíl

Usilujte o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Skauti na Zemi jsou společný projekt Junáka – českého skauta a NaZemi, do kterého jsou zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa - dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Cílem tohoto širokého projektu (Scouts and Guides - Active Global Citizens) je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě.


Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá orientovat se v globalizovaném světě, rozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli v něm.

Participativním přístupem rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů. V rámci projektu Skauti na Zemi jsme identifikovali 5+2 kompetencí Globálního občanství, které zahrnují nejdůležitější hodnoty a postoje, oblasti znalostí a dovednosti, o nichž si myslíme, že skauti a skautky potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. Metodická podpora a aktivity, které najdete na této stránce na tyto kompetence přímo navazují a rozvíjejí je přiměřeně věku členů a členek oddílu.


Aktivity

Dopisy za lidská práva

Zapojte se s roverským kmenem do Maratonu psaní dopisů na podporu nespravedlivě pronásledovaných a vězněných! Následující program vám může pomoci společně probrat, v čem akce spočívá a jestli vám přijde smysluplná a přínosná.

 • Vhodný věk

  Roveři a rangers (15 ‐ 20 let)

 • Doba trvání

  60 minut

Přijmeme, či nepřijmeme?

Účastníci a účastnice se vžívají do rolí obyvatel a obyvatelek smyšlené komunity, která zažívá a řeší situaci, zda a za jakých podmínek přijmou skupinu cizinců a cizinek, která je žádá o přijetí. V domovině těchto cizinců a cizinek totiž vyschl zdroj vody a jsou v ohrožení života. Aktivita využívá hru v rolích a další prvky dramatické výchovy.

 • Vhodný věk

  10+

 • Počet účastníků

  15 (pro více účastníků doplňte role v Příloze 1)

 • Doba trvání

  175 minut

Hoax má krátké nohy

Poslat do světa nějakou lež může být celkem zábava, taková lochneska už se tím baví několik staletí. Mnohem častěji se ale stává, že nepravdivá informace někomu ublíží. Tato aktivita vede k uvědomění, jak může šíření nepravdivých informací lidem ubližovat a jak se proti tomu bránit. Účastníci a účastnice rozeberou konkrétní hoax a motivace jeho autorů/ek a lidí, kteří jej sdílí. Poté vymyslí postup, jak zabránit šíření hoaxů a jak ověřovat informace z internetu.

 • Vhodný věk

  12+

 • Počet účastníků

  3-10

 • Doba trvání

  90 min, případně více, podle náročnosti zvolené výtvarné varianty

Metodická podpora

Lidé v pohybu

Metodika si klade za cíl skrze podporu práce s tématy uprchlictví a migrace ilustrovat práci s kontroverzními tématy obecně. Opírá se o skautské hodnoty, je ale vedle vedoucích skautských oddílů určena i všem ostatním pedagogům a pedagožkám formálního a neformálního vzdělávání.


Události

SI Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, ROV Ostrava

Týden GRV

Promítání filmu + diskuse na GRV téma.

Praha

Ústřední lesní škola

Budeme se chtít zaměřit na udržitelnost skautských akcí.

Praha

Miquik

Tak jako loni se postaráme o férovou snídani.


Informační zdroje

Zde naleznete teoretické i praktické texty, videa či internetové stránky, které lze využít pro vaši práci v oddíle, pro načerpání nových vědomostí nebo jako zdroj dalších aktivit.

Internetová stránka

Mnohojazyčný web o globálním vzdělávání

Někdy je těžké udržet krok se všemi změnami jak na místní tak globální úrovni. Dnešní svět je bezpochyby složitý a rozmanitý.

Příručka

Společně tvoříme svět

Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Internetová stránka

Globální rozvojové vzdělávání

Dobrý rozcestník se spoustou dalších praktických i teoretických zdrojů. Je zde seznam všech českých organizací, zabývajících se GRV, příklady dobré praxe a podobně.

Video

Migrace

Záznam z přednášky od doc. RNDr. Dušana Drbohlava, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze o migraci.

Články


Lektoři

Pokud si nevíte rady s programem, chcete poradit nebo dokonce pozvat někoho, kdo by za Vámi mohl přijet program udělat, můžete kontaktovat naše vyškolené lektory, kteří jsou ochotni s čímkoli Vám pomoci.


Našli jste zde plno informací?

Tak to je ještě málo, během následujících týdnů chceme na tento web umístit ještě více. Těšte se!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru Sledujte nás na Facebooku Sledujte Globální scouting