Rozvíjejte svůj oddíl

Usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás i posílení role skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě.


Globální vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá orientovat se v globalizovaném světě, rozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli v něm. Participativním přístupem rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Na co se můžete při přípravě programů a práci s oddílem zaměřovat? O co v globálním vzdělávání usilovat?

V rámci projektu Skauti na Zemi jsme identifikovali 5+2 kompetencí Globálního občanství, které zahrnují nejdůležitější hodnoty a postoje, oblasti znalostí a dovednosti, o nichž si myslíme, že skauti a skautky potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. Metodická podpora a aktivity, které najdete níže na této stránce na tyto kompetence přímo navazují a rozvíjejí je přiměřeně věku členů a členek oddílu.


Aktivity

Níže naleznete ochutnávku aktivit a programů, které můžete využít na skautské schůzky. Více aktivit naleznete v našich metodikách, na křižovatce, anebo budou brzy k dispozici v chystaném Skautském programovém průvodci.

Příběh mobilu

Když celá skupina účastníků a účastnic shromáždí své mobily na jednu hromadu, kolik dáme dohromady zlata? Lekce zkoumá různé globální souvislosti životního cyklu mobilu. Odněkud se musí kutat drahé kovy v elektronice obsažené, někam se zase poděje elektronický odpad, kterého každoročně přibývá. Lekce vede k uvědomění si dopadu jednoho typu výrobku v průběhu jeho životního cyklu od výroby přes užívání po nakládání s odpadem. Lekci je možné doplnit šestiminutovým videem Elektronický odpad v Ghaně.

 • Vhodný věk

  13-18

 • Počet účastníků

  6-24

 • Doba trvání

  45 minut

Všichni jsme Cook

Program Všichni jsme Cook se věnuje tématu kolonialismu a jeho důsledků. Účastnice a účastníci jsou provedeni tím, jak bylo historicky formováno evropské nahlížení na svět a jak dochází k reprodukci koloniálních myšlenkových vzorců i dnes. Jedná se o časově rozsáhlý celodenní převážně venkovní program postavený na principech zážitkové pedagogiky.

 • Vhodný věk

  16+

 • Počet účastníků

  20-36

 • Doba trvání

  První část: 90 minut (1,5 h) Druhá část: 270 minut (4,5 h)

Dopisy za lidská práva

Zapojte se s roverským kmenem do Maratonu psaní dopisů na podporu nespravedlivě pronásledovaných a vězněných! Následující program vám může pomoci společně probrat, v čem akce spočívá a jestli vám přijde smysluplná a přínosná.

 • Vhodný věk

  Roveři a rangers (15 ‐ 20 let)

 • Doba trvání

  60 minut

Metodická podpora

Lidé v pohybu

Metodika si klade za cíl skrze podporu práce s tématy uprchlictví a migrace ilustrovat práci s kontroverzními tématy obecně. Opírá se o skautské hodnoty, je ale vedle vedoucích skautských oddílů určena i všem ostatním pedagogům a pedagožkám formálního a neformálního vzdělávání.


Události


Informační zdroje

Zde naleznete teoretické i praktické texty, videa či internetové stránky, které lze využít pro vaši práci v oddíle, pro načerpání nových vědomostí nebo jako zdroj dalších aktivit.

Internetová stránka

Mnohojazyčný web o globálním vzdělávání

Někdy je těžké udržet krok se všemi změnami jak na místní tak globální úrovni. Dnešní svět je bezpochyby složitý a rozmanitý.

Příručka

Společně tvoříme svět

Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Internetová stránka

Globální rozvojové vzdělávání

Dobrý rozcestník se spoustou dalších praktických i teoretických zdrojů. Je zde seznam všech českých organizací, zabývajících se GRV, příklady dobré praxe a podobně.

Video

Migrace

Záznam z přednášky od doc. RNDr. Dušana Drbohlava, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze o migraci.

Články


Lektoři a lektorky

Pokud si nevíte rady s programem, chcete poradit nebo dokonce pozvat někoho, kdo by za Vámi mohl přijet program udělat, můžete kontaktovat naše vyškolené lektory, kteří jsou ochotni s čímkoli Vám pomoci.


Našli jste zde plno informací?

Tak to je ještě málo, během následujících týdnů chceme na tento web umístit ještě více. Těšte se!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru Sledujte nás na Facebooku Sledujte Globální scouting