Aktivity a programy

Příběh mobilu

Když celá skupina účastníků a účastnic shromáždí své mobily na jednu hromadu, kolik dáme dohromady zlata? Lekce zkoumá různé globální souvislosti životního cyklu mobilu. Odněkud se musí kutat drahé kovy v elektronice obsažené, někam se zase poděje elektronický odpad, kterého každoročně přibývá. Lekce vede k uvědomění si dopadu jednoho typu výrobku v průběhu jeho životního cyklu od výroby přes užívání po nakládání s odpadem. Lekci je možné doplnit šestiminutovým videem Elektronický odpad v Ghaně.

 • Vhodný věk

  13-18

 • Počet účastníků

  6-24

 • Doba trvání

  45 minut

Všichni jsme Cook

Program Všichni jsme Cook se věnuje tématu kolonialismu a jeho důsledků. Účastnice a účastníci jsou provedeni tím, jak bylo historicky formováno evropské nahlížení na svět a jak dochází k reprodukci koloniálních myšlenkových vzorců i dnes. Jedná se o časově rozsáhlý celodenní převážně venkovní program postavený na principech zážitkové pedagogiky.

 • Vhodný věk

  16+

 • Počet účastníků

  20-36

 • Doba trvání

  První část: 90 minut (1,5 h) Druhá část: 270 minut (4,5 h)

Dopisy za lidská práva

Zapojte se s roverským kmenem do Maratonu psaní dopisů na podporu nespravedlivě pronásledovaných a vězněných! Následující program vám může pomoci společně probrat, v čem akce spočívá a jestli vám přijde smysluplná a přínosná.

 • Vhodný věk

  Roveři a rangers (15 ‐ 20 let)

 • Doba trvání

  60 minut

Přijmeme, či nepřijmeme?

Účastníci a účastnice se vžívají do rolí obyvatel a obyvatelek smyšlené komunity, která zažívá a řeší situaci, zda a za jakých podmínek přijmou skupinu cizinců a cizinek, která je žádá o přijetí. V domovině těchto cizinců a cizinek totiž vyschl zdroj vody a jsou v ohrožení života. Aktivita využívá hru v rolích a další prvky dramatické výchovy.

 • Vhodný věk

  10+

 • Počet účastníků

  15 (pro více účastníků doplňte role v Příloze 1)

 • Doba trvání

  175 minut

Hoax má krátké nohy

Poslat do světa nějakou lež může být celkem zábava, taková lochneska už se tím baví několik staletí. Mnohem častěji se ale stává, že nepravdivá informace někomu ublíží. Tato aktivita vede k uvědomění, jak může šíření nepravdivých informací lidem ubližovat a jak se proti tomu bránit. Účastníci a účastnice rozeberou konkrétní hoax a motivace jeho autorů/ek a lidí, kteří jej sdílí. Poté vymyslí postup, jak zabránit šíření hoaxů a jak ověřovat informace z internetu.

 • Vhodný věk

  12+

 • Počet účastníků

  3-10

 • Doba trvání

  90 min, případně více, podle náročnosti zvolené výtvarné varianty

Kdo utíká z Konga?

Program prozkoumává na příkladu konfliktu v Demokratické republice Kongo širší souvislosti válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Účastníci a účastnice pracují s texty, zabývají se otázkami, k čemu válka slouží a kdo slouží v její prospěch. Jak souvisíme s konflikty na jiných kontinentech? A kdo jsou lidé, kteří před konfliktem utíkají?

 • Vhodný věk

  15+

 • Počet účastníků

  8+

 • Doba trvání

  90 minut

Kytka identity

Tato lekce nabízí bezpečnou strukturu, díky které se účastníci a účastnice mohou věnovat poznávání sebe sama. Což je náročné, ale nezbytné pro rozvíjení vztahů s druhými lidmi. V průběhu lekce budou reflektovat vlastní identitu a její jednotlivé složky a zároveň demonstrovat rizika generalizace založené na skupinovém pojetí identity.

 • Vhodný věk

  12+

 • Počet účastníků

  5-20

 • Doba trvání

  75–90 min

Sabira a Halit

Kdo jsou to uprchlíci a uprchlice a proč jsou nuceni odejít ze země svého původu? Jaké těžkosti na své cestě potkávají, co je čeká v zemi, kde chtějí získat azyl? Účastníci a účastnice se v tomto programu prostřednictvím rolové hry ocitnou v kůži manželského páru ze severní Gruzie, který opouští svoji rodnou zemi a přichází do České republiky. Smyslem aktivity je, aby dokázali lépe porozumět druhému bez ohledu na vzájemnou odlišnost, skrze pojmenování emocí a potřeb.

 • Vhodný věk

  15+

 • Počet účastníků

  3-10

 • Doba trvání

  150 minut (záleží na délce trasy a délce reflexe)

Poznej své boty!

Účastníci/ice prozkoumají, kolik práce se skrývá za jejich botami a s jakými problémy se potýkají dělníci a dělnice při jejich výrobě (vč. zpracování kůže). Uvědomí si provázanost svého nákupního chování a pracovních podmínek dělníků a dělnic a navrhnou, co mohou sami udělat pro zlepšení pracovních podmínek.

 • Vhodný věk

  11+

 • Počet účastníků

  6+

 • Doba trvání

  45 minut+ (dle zvolené Varianty, příp. v jakékoli jiné kombinaci aktivit)