Světový skauting: Výchova ke globálnímu občanství

Pro skauty jenž se chtějí věnovat GRV jde o zásadní publikaci. Vysvětluje ukotvení globálního vzdělávání ve skautingu, důvody proč se jím věnovat a mnoho dalších důležitých informací.

Autor: Eduard Vallory

Světový skauting: Výchova ke globálnímu občanství