Nový bod skautské výchovné metody: Zapojení do společenství. Proč a jak?

rozsah 2 hodiny

Nový 8. bod skautské výchovné metody přináší otázky: Co se pod nám skrývá? Jak jej máme chápat? Co všechno zahrnuje? V čem je nový a inovativní? Jak jej můžeme v oddílové praxi využít? Program povede pomocí diskuze a skupinových aktivit k hledání odpovědí na tyto otázky.