Globální cíle udržitelného rozvoje

Čtvrtý skautský zákon zní: „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta“. Jako skauti tedy slibujeme, že budeme vystupovat jako aktivní občané jak ve své komunitě, tak ve světě – o své bratry a přátele se totiž musíme starat. Stejný závazek najdeme v jádru cílů udržitelného rozvoje. 

Cíle udržitelného rozvoje byly stanoveny členskými státy OSN v roce 2015. Celkem 17 cílů usiluje o:

  • vymýcení extrémní chudoby,
  • snížení nerovnosti,
  • zastavení změn klimatu.

Cílem těchto kartiček je seznámit skauty všech věkových kategorií s cíli udržitelného rozvoje a hledat spolu s nimi způsoby, jak se mohou k řešení globálních problémů postavit ve svých komunitách i v širším okolí. V této
brožurce najdete shrnutí každého z cílů, na kartičkách pak na vás čekají ke každému z nich aktivity, které můžete uskutečnit se svým oddílem. Součástí brožurky jsou také nápady, kam můžete své úsilí směřovat dál.

Ke stažení

Příloha Velikost
SDG BROŽURA.pdf 8.33 MB
SDG KARTY.zip 74.44 MB
PRACOVNI_LIST_CÍL_11.pdf 1.55 MB