Globální cíle udržitelného rozvoje

Čtvrtý skautský zákon zní: „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta“. Jako skauti tedy slibujeme, že budeme vystupovat jako aktivní občané jak ve své komunitě, tak ve světě – o své bratry a přátele se totiž musíme starat. Stejný závazek najdeme v jádru cílů udržitelného rozvoje. 

Cíle udržitelného rozvoje byly stanoveny členskými státy OSN v roce 2015. Celkem 17 cílů usiluje o:

  • vymýcení extrémní chudoby,
  • snížení nerovnosti,
  • zastavení změn klimatu.

Cílem těchto kartiček je seznámit skauty všech věkových kategorií s cíli udržitelného rozvoje a hledat spolu s nimi způsoby, jak se mohou k řešení globálních problémů postavit ve svých komunitách i v širším okolí. V této
brožurce najdete shrnutí každého z cílů, na kartičkách pak na vás čekají ke každému z nich aktivity, které můžete uskutečnit se svým oddílem. Součástí brožurky jsou také nápady, kam můžete své úsilí směřovat dál.

Ke stažení