Zpovídání fotografií

Kdo jsou a co ve skutečnosti dělají lidé, které vídáme na fotografiích protestovat, bojovat nebo prchat z jejich domovů? Program spočívá v práci s fotografiemi. Soustředí se na to, jak naše zkušenosti a znalosti ovlivňují vnímání fotografií
a jak se na základě obrazů utvářejí naše představy. Vede k uvědomění omezené výpovědi obrazu bez předchozí znalosti příběhu a k hledání způsobu, jak s neúplností obrazu pracovat.

Cíle
  • Účastníci a účastnice porozumějí, že fotografie zachycují jen část celku.
  • Účastníci a účastnice porozumějí, jak čtení fotografie ovlivňuje kontext, autor, médium.
  • Účastníci a účastnice navrhnou tipy a postupy, jak s fotografiemi pracovat tak, aby podaly co nejcelistvější obraz.
Vhodný věk
11-15
Počet účastníků
neomezený
Doba trvání
50 minut
Materiál

vytištěné fotografie (příloha), archy papíru, psací potřeby

Tato aktivita vám pomůže rozvíjet tyto kompetence