Kritické myšlení a otevřená mysl

Skaut/ka si uvědomuje, že způsob nahlížení na svět každého člověka utvářejí různé vlivy – politické, sociální, kulturní, osobní a další. Zkoumá rozdílné perspektivy i jejich důsledky a všímá si protichůdných názorů i hlasů, které nejsou ve společnosti příliš slyšet. Bere v potaz předpoklady názorů a přesvědčení u sebe i u ostatních a ověřuje jejich platnost v daném kontextu. S vědomím, že každá perspektiva je vždy omezená, je otevřený/á přehodnotit svůj názor. Umí ve svém přemýšlení využít nové myšlenky a přístupy a zapojuje se do tvorby lepší budoucnosti. Ve svém přemýšlení respektuje pravidla logiky, současně ale uznává, že nelze vše obsáhnout jen skrze myšlení a rozum.

Postoje

Čeho si cením, co mě motivuje

Znalosti

Čemu porozumím

Typy předpokladů
Znalost různých argumentačních faulů i demagogických postupů
Omezenost perspektiv
Způsoby poznávání světa
Teorie myšlení mimo škatulky (kritické, kreativní, laterální)

Dovednosti

Co umím