Islám v současném světě

Záznam z konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, přednášejíc je Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Tento informační zdroj vám pomůže rozvíjet tyto kompetence