Migrace

Záznam z přednášky od doc. RNDr. Dušana Drbohlava, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze o migraci.

Tento informační zdroj vám pomůže rozvíjet tyto kompetence