Porozumění vzájemné propojenosti světa

Skaut/ka rozumí a vnímá, jak jsou lidé, místa, ekonomiky a příroda propojené a na sobě vzájemně závislé. Chápe, že se vzájemně ovlivňují jednotlivec a svět, lokální a globální, minulost, přítomnost a budoucnost. Vnímá planetu jako jeden systém, který propojuje veškerý život – včetně lidí a jejich kultur. Uvědomuje si, že rozhodnutí, která děláme, a události, na nichž se podílíme, mají zamýšlené i nezamýšlené dopady v lokálním i globálním kontextu.

Postoje

Čeho si cením, co mě motivuje

Participace a inkluze
Respekt k lidem a lidským právům

Znalosti

Čemu porozumím

Vzájemná závislost lidí skrz obchod, technologie, ekonomiku, migraci, politické systémy
Vztahy mezi spotřebiteli a producenty ve výrobním řetězci
Vliv různých životních stylů na životní prostředí a lidi
Vliv rozhodnutí na národní i globální úrovni na lidi a životní prostředí
Nerovnost v podílu na moci
Vztah mezi tématy chudoby, klimatické změny, konfliktů a migrace

Dovednosti

Co umím

Kritické myšlení
Schopnost zvládat komplexnost a nejistotu
Informovaná a reflektovaná akce s globálním rozměrem

Tyto zdroje se vám můžou hodit

Příručka

PodObal

Příručka o globálních souvislostech našeho obchodování. Vydalo NaZemi v roce 2013 v Brně.

Video

Migrace

Záznam z přednášky od doc. RNDr. Dušana Drbohlava, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze o migraci.