Ostrov Monomulti

Setkání tří rozdílných kultur, které kvůli okolnostem musejí intenzivně spolupracovat na společném cíli. Simulační hra zprostředkovává důležitou zkušenost s multikulturní realitou.

Cíle
  • Účastníci a účastnice zhodnotí, co do společnosti přináší rozmanitost a jaké jsou její důsledky.
  • Účastníci a účastnice pojmenují možnosti, jakými lze přistupovat k odlišnostem, a odvodí, jaké mohou mít různé přístupy důsledky.
Vhodný věk
12+
Počet účastníků
20-30
Doba trvání
90-120 minut
Materiál

kartonové krabice (několik různých) jako stavební materiál, nůžky, lepidlo, tužky, 3x otázky pro pozorovatele (příloha 1), kartičky s popisem tří různých kultur (příloha 2) do každé skupiny dle počtu jejích členů

Ke stažení

Příloha Velikost
Ostrov Monomulti.pdf 348.53 KB

Tato aktivita vám pomůže rozvíjet tyto kompetence