Mikrosvět

Rodíme se do jednoho společného makrosvěta, ale jak procházíme životem, vytváříme si pod vlivem okolí svůj vlastní mikrosvět, svou vlastní realitu. Program se zaměřuje na faktory, které ovlivňují vytváření našich mikrosvětů, a hledá mezi nimi souvislosti.

Cíle
  • Účastníci a účastnice pojmenují různé faktory, které podmiňují, ovlivňují a formují
  • člověka během života.
  • Účastníci a účastnice porozumějí světu jako složitému, mnohovrstevnému systému,
  • který je potřeba vnímat v souvislostech.
Vhodný věk
15+
Počet účastníků
9+
Doba trvání
60–75 minut
Materiál

hudba (veselá), sada fotek (příloha), lepicí štítky + počet pomůcek dle počtu zúčastněných, kteří budou pracovat ve skupinách po dvou až třech: pro každou skupinu klubko vlny barvy příslušející skupině, arch velkého papíru (min. A2), fixy různých barev, malé papíry a propisky

Ke stažení

Příloha Velikost
Mikrosvět.pdf 5.03 MB
Foto příloha Mikrosvět.pdf 10.25 MB