Informační zdroje

Internetová stránka

Mnohojazyčný web o globálním vzdělávání

Někdy je těžké udržet krok se všemi změnami jak na místní tak globální úrovni. Dnešní svět je bezpochyby složitý a rozmanitý.

Příručka

Společně tvoříme svět

Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Internetová stránka

Globální rozvojové vzdělávání

Dobrý rozcestník se spoustou dalších praktických i teoretických zdrojů. Je zde seznam všech českých organizací, zabývajících se GRV, příklady dobré praxe a podobně.

Video

Migrace

Záznam z přednášky od doc. RNDr. Dušana Drbohlava, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze o migraci.

Video

Islám v současném světě

Záznam z konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, přednášejíc je Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Brožura

Menu pro změnu

Velmi hezky zpracované internetové stránky o odpovědné spotřebě potravin.

Příručka

Svět okolo nás

Metodická příručka k oblasti stezek Svět okolo nás. Velmi dobře se hodí pro ty, kteří chtějí zapojit do své činnosti GRV a zároveň pracují se stezkou nebo s tím chtějí začít.

Příručka

Světový skauting: Výchova ke globálnímu občanství

Pro skauty jenž se chtějí věnovat GRV jde o zásadní publikaci. Vysvětluje ukotvení globálního vzdělávání ve skautingu, důvody proč se jím věnovat a mnoho dalších důležitých informací.

Infolist

Globální rozvojové vzdělávání

Krátký informační text o globálním rozvojovém vzdělávání, také zde naleznete stručnou historii a výčet ustálených mýtů, které nemusí být vždy pravdou.

Studie

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Šrámková, Katarína: Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce. Vydal FORS v roce 2011 v Praze.

Příručka

PodObal

Příručka o globálních souvislostech našeho obchodování. Vydalo NaZemi v roce 2013 v Brně.