Kdo utíká z Konga?

Program prozkoumává na příkladu konfliktu v Demokratické republice Kongo širší souvislosti válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Účastníci a účastnice pracují s texty, zabývají se otázkami, k čemu válka slouží a kdo slouží v její prospěch. Jak souvisíme s konflikty na jiných kontinentech? A kdo jsou lidé, kteří před konfliktem utíkají?

Cíle
  • Účastníci a účastnice porozumí širším důsledkům války pro různé aktéry, kteří jsou do konfliktu přímo či nepřímo zapojeni. Zvažují, komu válka slouží a kdo naopak slouží jí.
  • Účastníci a účastnice si skrze seznámení s aktéry zapojenými do konfliktu uvědomují propojenost současného světa.
Vhodný věk
15+
Počet účastníků
8+
Doba trvání
90 minut
Materiál

provázky na vyznačení os, nápisy k popisu krajností os, text popisující konflikt (Příloha 1), papíry A3 k popisu jednotlivých aktérů, flipchart, xy

Ke stažení

Příloha Velikost
Lidé v pohybu - Kdo utíká z Konga?.pdf 221.27 KB