Jednání ve prospěch spravedlnosti a rovnosti

Skaut/ka rozeznává nespravedlnost a projevy nerovnosti jak v chování lidí, tak v systémech. Jedná se zejména o nerovnost v rozdělení politické moci a bohatství a v přístupu k přírodním zdrojům jak mezi jednotlivými občany, tak mezi státy. Rozumí některým příčinám nerovnosti a tomu, jak nerovnost a nespravedlnost v minulosti ovlivnily současné lokální i globální problémy a jak se projevují dnes. Je si vědom/a dopadů nerovnosti na důstojnost a kvalitu života lidí a zdraví planety. Zasazuje se za spravedlnost a rovnost a naplňování lidských práv.

Postoje

Čeho si cením, co mě motivuje

Respekt k lidem a lidským právům
Solidarita

Znalosti

Čemu porozumím

Různé pohledy na spravedlnost
Nerovnost v přístupu ke zdrojům
Lidská práva
Mezinárodní obchod, fair trade
Vliv koloniální minulosti na současnou podobu obchodu a mocenských vztahů mezi zeměmi
Chudoba v zemi i ve světě
Různé životní šance - výsady
Rozdělení moci a jeho důsledky
Různé pohledy na rozvoj (MDGs, SDGs - rozvojové cíle tisíciletí)
Gender

Dovednosti

Co umím

Sebereflexe a sebevědomí
Informovaná a reflektovaná akce s globálním rozměrem
Empatie

Tyto zdroje se vám můžou hodit

Studie

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Šrámková, Katarína: Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce. Vydal FORS v roce 2011 v Praze.