Aktivity a programy

Zpovídání fotografií

Kdo jsou a co ve skutečnosti dělají lidé, které vídáme na fotografiích protestovat, bojovat nebo prchat z jejich domovů? Program spočívá v práci s fotografiemi. Soustředí se na to, jak naše zkušenosti a znalosti ovlivňují vnímání fotografií
a jak se na základě obrazů utvářejí naše představy. Vede k uvědomění omezené výpovědi obrazu bez předchozí znalosti příběhu a k hledání způsobu, jak s neúplností obrazu pracovat.

 • Vhodný věk

  11-15

 • Počet účastníků

  neomezený

 • Doba trvání

  50 minut

Vězňovo dilema

Simulační hra založená na skutečném experimentu, který hledal nejefektivnější strategii pro soupeřící strany. Zkoumá lidské chování a popisuje, jak racionální uvažování a tendence k maximalizaci vlastního zisku ovlivňují míru spolupráce.

 • Vhodný věk

  15+

 • Počet účastníků

  4-16

 • Doba trvání

  100 minut

Ostrov Monomulti

Setkání tří rozdílných kultur, které kvůli okolnostem musejí intenzivně spolupracovat na společném cíli. Simulační hra zprostředkovává důležitou zkušenost s multikulturní realitou.

 • Vhodný věk

  12+

 • Počet účastníků

  20-30

 • Doba trvání

  90-120 minut

Mikrosvět

Rodíme se do jednoho společného makrosvěta, ale jak procházíme životem, vytváříme si pod vlivem okolí svůj vlastní mikrosvět, svou vlastní realitu. Program se zaměřuje na faktory, které ovlivňují vytváření našich mikrosvětů, a hledá mezi nimi souvislosti.

 • Vhodný věk

  15+

 • Počet účastníků

  9+

 • Doba trvání

  60–75 minut

Kruhy obnovy

Program učí účastníky a účastnice používat restorativní otázky, které jsou základem procesů restorativní spravedlnosti. Ta může být tématem případného navazujícího programu. Kruh obnovy také můžeme použít v případě, že potřebujeme vyřešit menší či větší konflikty ve skupině.

 • Vhodný věk

  10+

 • Počet účastníků

  neomezený

 • Doba trvání

  60 minut

Jinými dveřmi

Program pracuje s příběhy a fotografiemi domů a domovů konkrétních lidí z různých částí světa. Na základě těchto autentických výpovědí umožňuje účastníkům a účastnicím blíže se seznámit s různorodostí lidských obydlí i jejich obyvatel, s jejich zvyky a potřebami a porovnávat vlastní pohled na otázky domova a bydlení s ostatními ve skupině i s lidmi z jiných částí světa.

 • Vhodný věk

  10+

 • Počet účastníků

  5-20

 • Doba trvání

  90 minut

Boj o bohatství a moc

Peníze hýbou světem. Ale ne všichni jich mají stejně... Simulační hra zkoumá, jak jsou bohatství a moc rozložené ve světě a co z toho plyne pro chudé i bohaté. Program vede k hledání cest ke spravedlivému rozložení bohatství ve světě.

 • Vhodný věk

  14+

 • Počet účastníků

  8-25

 • Doba trvání

  90 minut

Příběh mobilu

Když celá skupina účastníků a účastnic shromáždí své mobily na jednu hromadu, kolik dáme dohromady zlata? Lekce zkoumá různé globální souvislosti životního cyklu mobilu. Odněkud se musí kutat drahé kovy v elektronice obsažené, někam se zase poděje elektronický odpad, kterého každoročně přibývá. Lekce vede k uvědomění si dopadu jednoho typu výrobku v průběhu jeho životního cyklu od výroby přes užívání po nakládání s odpadem. Lekci je možné doplnit šestiminutovým videem Elektronický odpad v Ghaně.

 • Vhodný věk

  13-18

 • Počet účastníků

  6-24

 • Doba trvání

  45 minut

Hoax má krátké nohy

Poslat do světa nějakou lež může být celkem zábava, taková lochneska už se tím baví několik staletí. Mnohem častěji se ale stává, že nepravdivá informace někomu ublíží. Tato aktivita vede k uvědomění, jak může šíření nepravdivých informací lidem ubližovat a jak se proti tomu bránit. Účastníci a účastnice rozeberou konkrétní hoax a motivace jeho autorů/ek a lidí, kteří jej sdílí. Poté vymyslí postup, jak zabránit šíření hoaxů a jak ověřovat informace z internetu.

 • Vhodný věk

  12+

 • Počet účastníků

  3-10

 • Doba trvání

  90 min, případně více, podle náročnosti zvolené výtvarné varianty

Kdo utíká z Konga?

Program prozkoumává na příkladu konfliktu v Demokratické republice Kongo širší souvislosti válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Účastníci a účastnice pracují s texty, zabývají se otázkami, k čemu válka slouží a kdo slouží v její prospěch. Jak souvisíme s konflikty na jiných kontinentech? A kdo jsou lidé, kteří před konfliktem utíkají?

 • Vhodný věk

  15+

 • Počet účastníků

  8+

 • Doba trvání

  90 minut

Kytka identity

Tato lekce nabízí bezpečnou strukturu, díky které se účastníci a účastnice mohou věnovat poznávání sebe sama. Což je náročné, ale nezbytné pro rozvíjení vztahů s druhými lidmi. V průběhu lekce budou reflektovat vlastní identitu a její jednotlivé složky a zároveň demonstrovat rizika generalizace založené na skupinovém pojetí identity.

 • Vhodný věk

  12+

 • Počet účastníků

  5-20

 • Doba trvání

  75–90 min

Poznej své boty!

Účastníci/ice prozkoumají, kolik práce se skrývá za jejich botami a s jakými problémy se potýkají dělníci a dělnice při jejich výrobě (vč. zpracování kůže). Uvědomí si provázanost svého nákupního chování a pracovních podmínek dělníků a dělnic a navrhnou, co mohou sami udělat pro zlepšení pracovních podmínek.

 • Vhodný věk

  11+

 • Počet účastníků

  6+

 • Doba trvání

  45 minut+ (dle zvolené Varianty, příp. v jakékoli jiné kombinaci aktivit)