Etická odpovědnost a angažovanost

Skaut/ka si uvědomuje, že má svůj díl zodpovědnosti za vývoj světa. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají k vytváření spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Aby tuto zodpovědnost unesl/a a dokázal/a ji naplňovat, vyhledává potřebné zdroje pro svůj duchovní život. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se lidé zapojují a jsou aktivní ve vztahu ke globálním a společenským výzvám v místě i ve světě. Zapojuje se do společenství na různých úrovních – od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Postoje

Čeho si cením, co mě motivuje

Služba Pravdě a Lásce
Víra ve změnu

Znalosti

Čemu porozumím

Způsoby ovlivňování věcí
Příklady z historie potvrzující smysl angažovanosti ve prospěch společnosti
Odpovědná spotřeba
Rozvojová pomoc
Rizika neuvážené pomoci
Práva a povinnosti
Občanské místní, evropské a globální instituce a sítě
Lidská práva
Státní a nadnárodní instituce (WTO, MMF, OSN...)
Hlavní ohrožení těch, kteří se angažují ve prospěch společnosti

Dovednosti

Co umím

Sebereflexe a sebevědomí