Udržitelný život

Skaut/ka vidí planetu jako živý systém, jehož jsme součástí, nikoli jakou pouhý zdroj surovin a energií. Uvědomuje si, že to, jak využíváme zdroje, které nám Země poskytuje, ovlivňuje nyní i v budoucnosti zdraví planety a všech, kdo ji s námi sdílí. Rozeznává nerovnost v distribuci ekologické stopy mezi různými regiony světa. Uvědomuje si, že naše nakládání se Zemí musí odrážet limity planety a naplňovat lidská práva všech. Uznává, že některé kultury jsou v péči o ekosystém mnohem vyspělejší než jiné, a chce se od takových učit. Upřednostňuje udržitelný životní styl, který zachová zdravější planetu pro budoucí generace.

Postoje

Čeho si cením, co mě motivuje

Starost o životní prostředí

Znalosti

Čemu porozumím

Komplexní pojetí života na planetě Zemi jako jednoho systému
Odpovědná spotřeba
Užívání vody a energií
Ekologická stopa, uhlíková stopa, vodní stopa
Produkce jídla
Ekologické limity planety
Alternativní ekonomické systémy (např. nerůst)
Nakládání s odpady
Klimatická změna

Dovednosti

Co umím

Kreativní myšlení
Sebereflexe a sebevědomí
Spolupráce a řešení konfliktů
Schopnost zvládat komplexnost a nejistotu
Informovaná a reflektovaná akce s globálním rozměrem

Tyto zdroje se vám můžou hodit

Brožura

Menu pro změnu

Velmi hezky zpracované internetové stránky o odpovědné spotřebě potravin.