Rozvíjejte svůj oddíl

Usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás i posílení role skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě.


Globální vzdělávání

Globální vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá orientovat se v globalizovaném světě, rozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli v něm. Participativním přístupem rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Na co se můžete při přípravě programů a práci s oddílem zaměřovat? O co v globálním vzdělávání usilovat?

V rámci projektu Skauti na Zemi jsme identifikovali 5 +2 kompetence globálního občanství, které zahrnují nejdůležitější hodnoty a postoje i oblasti znalostí a dovedností, o nichž si myslíme, že je mladí lidé potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. Metodická podpora a aktivity, které najdete na tomto webu, na tyto kompetence přímo navazují a rozvíjejí je.


Aktivity

Níže naleznete ochutnávku aktivit a programů, které můžete využít na skautské schůzky. Více aktivit naleznete v našich metodikách, na křižovatce anebo budou brzy k dispozici v chystaném Skautském programovém průvodci.

Zpovídání fotografií

Kdo jsou a co ve skutečnosti dělají lidé, které vídáme na fotografiích protestovat, bojovat nebo prchat z jejich domovů? Program spočívá v práci s fotografiemi. Soustředí se na to, jak naše zkušenosti a znalosti ovlivňují vnímání fotografií
a jak se na základě obrazů utvářejí naše představy. Vede k uvědomění omezené výpovědi obrazu bez předchozí znalosti příběhu a k hledání způsobu, jak s neúplností obrazu pracovat.

 • Vhodný věk

  11-15

 • Počet účastníků

  neomezený

 • Doba trvání

  50 minut

Vězňovo dilema

Simulační hra založená na skutečném experimentu, který hledal nejefektivnější strategii pro soupeřící strany. Zkoumá lidské chování a popisuje, jak racionální uvažování a tendence k maximalizaci vlastního zisku ovlivňují míru spolupráce.

 • Vhodný věk

  15+

 • Počet účastníků

  4-16

 • Doba trvání

  100 minut

Ostrov Monomulti

Setkání tří rozdílných kultur, které kvůli okolnostem musejí intenzivně spolupracovat na společném cíli. Simulační hra zprostředkovává důležitou zkušenost s multikulturní realitou.

 • Vhodný věk

  12+

 • Počet účastníků

  20-30

 • Doba trvání

  90-120 minut

Metodická podpora

Moje cesta ke světu: Portfolio globálního vzdělávání

Portfolio je pomocníkem pro vedoucí oddílů či kmenů a pro vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří chtějí globální vzdělávání zahrnout do své praxe. Jedná se o publikaci s otevírací kroužkovou vazbou, jež je určena k vlastní modifikaci a postupnému doplňování. V každém výtisku se stane originálem, jediným svého druhu, a může tak být pro každého oporou na jeho vlastní celoživotní cestě v oboru globálního vzdělávání.
 


  Workshopy a semináře

  Workshopy a semináře rádi přijedeme zrealizovat do vašeho oddílu, střediska či kmene. S programy vyjíždíme také na všechny druhy kurzů. Objednejte z nabídky či poptejte seminář pro vás na míru na mailu skautinazemi@skaut.cz.

  rozsah dle domluvy 2-4 hodiny

  Globální vzdělávání ve skautingu

  workshop pro vedoucí oddílů a kurzů

  Program pomůže pojmenovat oblasti práce s globální výchovou v oddíle, kmeni či na kurzu, a najít možnosti, které lze rozvíjet.

  Cílem programu je vysvětlit, jak souvisí globální občanství s cíli skautské výchovy, a představit kompetence globálního občanství jako důležitou součást smysluplné práce v oddíle. Budou představeny užitečné materiály a pomůcky pro výchovnou činnost v duchu globálního vzdělávání: Globální kompas a nově i Portfolio globálního vzdělávání.

  rozsah dle domluvy 3-6 hodin

  Kritické myšlení a globální témata

  seminář pro vzdělavatele, vedoucí oddílů a kurzů

  Metody kritického myšlení nabízejí vedoucím oddílů cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa.

  V programu účastníci a účastnice zažijí modelovou lekci, na základě které prozkoumáme možnosti využití metod kritického myšlení rozvíjejících dovednosti potřebné k prozkoumávání postojů, vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování.

  rozsah 2 hodiny

  Participace: Jak posilovat vliv členů a členek na chod oddílu

  workshop pro vedoucí oddílů

  Skauting učí zážitkem. Může to být zážitek demokracie a aktivního občanství, když budeme postupně navyšovat množství toho, co mohou děti utvářet a ovlivňovat. Budeme sdílet zkušenosti a tipy k rozhodování s dětmi ne o dětech.

  rozsah 2 hodiny

  Nový bod skautské výchovné metody: Zapojení do společenství. Proč a jak?

  seminář pro vedoucí oddílů

  Nový 8. bod skautské výchovné metody přináší otázky: Co se pod nám skrývá? Jak jej máme chápat? Co všechno zahrnuje? V čem je nový a inovativní? Jak jej můžeme v oddílové praxi využít? Program povede pomocí diskuze a skupinových aktivit k hledání odpovědí na tyto otázky.


  Informační zdroje

  Zde naleznete teoretické i praktické texty, videa či internetové stránky, které lze využít pro vaši práci v oddíle, pro načerpání nových vědomostí nebo jako zdroj dalších aktivit.

  Internetová stránka

  Mnohojazyčný web o globálním vzdělávání

  Někdy je těžké udržet krok se všemi změnami jak na místní tak globální úrovni. Dnešní svět je bezpochyby složitý a rozmanitý.

  Příručka

  Společně tvoříme svět

  Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

  Internetová stránka

  Globální rozvojové vzdělávání

  Dobrý rozcestník se spoustou dalších praktických i teoretických zdrojů. Je zde seznam všech českých organizací, zabývajících se GRV, příklady dobré praxe a podobně.

  Video

  Migrace

  Záznam z přednášky od doc. RNDr. Dušana Drbohlava, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze o migraci.

  Články


  Lektoři a lektorky

  Pokud si nevíte rady s programem, chcete poradit nebo dokonce pozvat někoho, kdo by za vámi mohl přijet program udělat, můžete kontaktovat naše vyškolené lektory, kteří jsou ochotni s čímkoli vám pomoci.


  Našli jste zde plno informací?

  Sledujte web pravidelně, průběžně jej doplňujeme. A nebo se zajímejte o další zprávy ze světa globálního vzdělávání.

  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru  Sledujte Global Scouting